Folkungaland /Leader

Verksamhetsutveckling inom elkonvertering av veteranfordon.


Sir M genomför ett projekt med stöttning av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling enligt leadermetoden.


Syftet med projektet är att synligöra möjligheter med elkonvertering av veteranfordon genom marknadsföring och att tillgängligöra tekniken för fler användare genom att anpassa befintliga produkter till fler bilmodeller.


Projektet kommer inte bara utveckla Sir M:s verksamhet utan också ge ett litet bidrag till den gröna omställningen samtidigt som det ger en möjlighet till vårt kulturarv att rulla vidare på vägarna.