Komponenter

Komponenter för elkonvertering

Motoradapter Saab-Hyper9

Motoradapter Opel-Hyper9

Motoradapter VW-Hyper9

Ladduttag Typ 2 Mennekes

Olika Displayer till HyPer 9

Orion BMS2

Batteriladdare 3,3kW och 6,6kW

Busbars för att koppla ihop batterier

Gasreglage för användning av org.pedal

CAN-kabel

Kabelskor

Kommunikationsmoduler, flera modeller

BMS PCB till Tesla batterimoduler

HV-säkring EV40

HV-säkring 10x38

Kontaktorer till motorer, mm

Tesla Model S 5,3kWh och även 6,4kWh Batterimoduler

Motoradapter Saab-Hyper9

Motoradapter Opel-Hyper9

Motoradapter VW-Hyper9

Kylplattor för kontroller

Gaspedaler

EMUS BMS

Bromstrycksgivare för regenerering

DC-DC (HV-12V) omvandlare 1000W

Nödbrytare

Kabelgenomföring med eller utan EMC

Skyddsslang

Motorfäste till Hyper9

Summer för t ex dörröppning (R100)

Säkringshållare EV40

Säkringshållare 10x38

Anpassade batterilådor

Vi är återförsäljare för Netgain products, så titta på

https://www.go-ev.com/ för att se allt vi kan leverera från dem.


https://www.go-ev.com/