Elkonvertering

Vad vi erbjuder

Nyckelfärdiga klassiska elbilar


Sir M hjälper dig att hitta din drömbil och modifiera den till en 100% elektrisk skönhet med allt du behöver. Vi har till och med några bilar tillgängliga för elkonvertering. Exempelvis en VW Bubbla 1956 och en Volvo P1800 1967.

Säkerhet är viktigt när du har att göra med högvolt, så vi använder pålitliga CE-märkta och EMC-godkända komponenter. Vi använder rätt sorts skyddsutrustning och givetvis har vi fackmannamässig behörighet att arbeta med elfordon.

Det är viktigt för oss, liksom för många av våra kunder, att behålla bilens själ. Varje beslut är en balansgång för att få allt att flyta ihop med bilens design.


Om det är en komplett bil innan ombyggnaden kommer vi att göra det möjligt att bygga tillbaka bilen till fossildrift, om kunden önskar det.

Elkonvertering av din klassiska bil


Vi tar bort förbränningsmotor, bränslesystem och allt som är förknippat med dessa. Istället installerar vi batterier och en elmotor.


Variationerna är många på genomförandet, så en bra start är att fundera på hur du vill använda bilen. Behöver du 50 mils räckvidd, eller räcker det med 20, om du t ex kan ladda 15 mil på en timme? Ska du köra på vintern?


Oftast räcker elmotorns kraft gott och väl till en äldre klassiker, så det kanske till och med är så att vi ska justera ner till en lägre effekt. Med Hyper9 systemet finns många parametrar att skruva på och vi kommer tillsammans fram till hur just du vill att din bil ska bete sig.


Vi uppdaterar dina bromsar och fjädring för att förbättra hanteringen om du vill, men bilen bör vara relativt rostfri och frisk i plåten innan vi tar oss an den. Speciellt viktigt är att bärande delar är helt friska. Vi gör en noggrann besiktning av bilen innan arbetet påbörjas, för att hitta eventuella brister som behöver åtgärdas.


Efter elkonverteringen behöver bilen genomgå en besiktning av SFRO, där en besiktningsman går igenom hela installationen och därefter görs en registreringsbesiktning.


Vi kan hjälpa dig som kund genom hela godkännandeprocessen, då vi har bra koll  på hur den går till. Vi skriver också en individuell specifikation för varje bil vi konverterar. I den finns svar på allt SFRO vill veta.

Varje konvertering är skräddarsydd och komponenterna och installationen är en interaktion mellan dig som kund och Sir M. Därför kommer prissättningen att variera mycket från ett projekt till ett annat.


Prissättning är individuellt eftersom vi ser varje bil som unik. En riktlinje är 400000kr för en grundläggande konvertering av det enklare slaget.


Valutaförändringar samt ökande materialkostnader påverkar priset, så låt oss göra en offert för varje enskilt projekt.


Modifieringar på bilen är utanför och kommer att vara valbara. Du kanske behöver batterförvärmare för körning vintertid, AC eller en större display istället för de gamla mätartavlorna.